متلک جدید یک روزنامه به احمدی نژاد به خاطر نامه جدیدش!

روزنامه شهروند در ستون طنز امروزش، علاوه بر واکنش به نامه نگاری تازه احمدی نژاد، به موضوع حضور مردم در سرشماری اینترنتی هم اشاره کرد.

۳ آبان ۱۳۹۵
منبع : آفتاب