جهان در روزی که گذشت

دور دنیا در 10 تصویر

از آتش گرفتن کشتی نفتی در مکزیک تا تظاهرات بر ضد قانون سقط جنین در ایرلند را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

منبع : میزان