عصبانیت رونالدو از تعویض و تساوی مقابل لاس پالماس

در این فیلم عصبانیت رونالدو از تعویض و تساوی مقابل لاس پالماس را می بینید.

۴ مهر ۱۳۹۵
منبع : باشگاه خبرنگاران