کل کل جالب مدیری و جاودانی در مورد جذابیت ورزش های مختلف

در این فیلم کل کل جالب مدیری و جاودانی در مورد جذابیت ورزش های مختلف را می بینید.

۴ مهر ۱۳۹۵
منبع : باشگاه خبرنگاران