نشست اعضای شورای شهرازنا با کارشناسان و سرمایه گذار بخش گردشگری

شهردار و اعضای شورای شهر ازنا طی نشستی با کارشناس گردشگری و سرمایه گذاران بخش خصوصی در مورد سرمایه گذاری در این شهرستان دیدار و تبادل نظر کردند.

۴ مهر ۱۳۹۵
منبع : دانا