همراه با رونمایی از 2 کتاب شعر برگزار شد؛

اولین همایش فصلی هنرمندان علی آباد کتول

اولین همایش فصلی انجمن های فرهنگی و هنری علی آباد کتول برگزار شد تا هنرمندان 4 انجمن فعال این شهرستان هنرهای خود را در معرض نگاه یکدیگر قرار دهند و مسئولان فرهنگی هنری هم 2 کتاب از 2 شاعر شهرستان را رونمایی کنند.

منبع : دانا