جاذبه‌های گردشگری افغانستان و شبه‌قاره/167

دروازه ارتفاعات بلند جهان در پاکستان

منطقه «شیگر» پاکستان که مساحت آن به حدود 170 کیلومتر می‌رسد یکی از توابع گیلگت و بلتستان است که با توجه به طبیعت بکر ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه توریستی را دارد.

منبع : فارس