دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تفرش معارفه شد

در مراسمی با حضور مسئولین اجرایی و قضایی قاسم امیر آبادی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تفرش معرفی شد.

منبع : میزان