نرخ ۳۹ نوع ارز بانکی یکشنبه

بانک مرکزی قیمت انواع ارز دولتی را در روز یکشنبه (چهارم مهر) منتشر کرد.

۴ مهر ۱۳۹۵
منبع : پارسینه