نگاهی به جاذبه‌های گردشگری آسیای مرکزی/93

طبیعت «کوهستان بدخشان» تاجیکستان در قاب تصویر

استان «کوهستان بدخشان» در جنوب شرقی تاجیکستان قرار گرفته و 44.9 درصد از مساحت این کشور را تشکیل می دهد.

منبع : فارس