تصادف شدید پورشه در تهران

تصادف شدید پورشه پانامرای توربو در تهران که گفته می‌شود نزدیک به 200 میلیون تومان خسارت دیده است.

۴ مهر ۱۳۹۵
منبع : مشرق