عاقبت وحشتناک سلفی گرفتن با مار عظیم الجثه

فیلمی از عاقبت وحشتناک سلفی گرفتن با مار عظیم الجثه را مشاهده می‌کنید.

۴ مهر ۱۳۹۵
منبع : باشگاه خبرنگاران