مداحی میثم مطیعی از زبان خادمان مواکب حسینی در اربعین

مداحی زیبای میثم مطیعی از زبان خادمان مواکب حسینی در مراسم اربعین حسینی را می‌شنوید. یک ساله که آقا، چشم انتظارم تا / موکب کنم برپا، اینجا برای تو / شکر خدا بازم شد قسمت من هم/ خدمت به زوّارِ کرب‌و‌بلای تو ...

منبع : میزان