آدم کوتوله ها، مشتریان را شگفت زده کردند!

یک رستوران با کمک فناوری و ابتکار، مشتریانش را پیش از سرو غذا شگفت زده کرد.

منبع : باشگاه خبرنگاران