نگاه شخصیت های سیاسی و فرهنگی به فعالیت های العالم

العالم- در دومین روز فعالیت جشنواره بین المللی غدیر در نجف اشرف، دهها تن از شخصیت های سیاسی و فرهنگی ضمن دیدار از غرفه العالم، از فعالیت های این شبکه در پوشش برجسته و متمایز رویدادهای منطقه ای و بین المللی قدردانی کردند....

منبع : العالم