عاقبت سلفی گرفتن با مار

حمله مار پیتون‎ به مردی که قصد سلفی گرفتن با آن را داشت.

۳ مهر ۱۳۹۵
منبع : مشرق