هتلی عجیب در پرو

این هتل هیجان انگیز که در کاسکو پرو قرار دارد، سوییت هایش به صورت کپسول شییشه ای از ضخره آویزان هستند.

۳ مهر ۱۳۹۵
منبع : میزان