اعتراض بحرینی‌ها به ممنوعیت برگزاری نماز جمعه

بحرینی‌ها در اعتراض به ممانعت آل خلیفه از برگزاری نماز جمعه در زادگاه شیخ عیسی قاسم تظاهرات کردند.

منبع : میزان