همزمان با سراسر کشور؛

زنگ مهرو مقاومت در مدارس شازند به صدا درآمد

در آغازین روز سال تحصیلی جدید، سه زنگ مقاومت، مهر و سرشماری نفوس و مسکن با حضور مسئولان شهرستان در مدارس شهرستان شازند به صدا درآمد.

منبع : دانا