فرماندار ساوه در مراسم زنگ مهر و مقاومت

دین ما دین فرهنگی است

فرماندار ساوه گفت: دین ما دین فرهنگی است به همین خاطر معجزه اش کتاب قرآن است.

منبع : دانا