همزمان با آغاز طرح سرشماری نفوس و مسکن؛

زنگ همیاران سرشماری در ساوه نواخته شد

فرماندار ساوه گفت: از امروز تا ۲۴ مهرماه با مراجعه به سایت سرشماری هموطنان می توانند فرم های سرشماری نفوس و مسکن را پر کنند، بعد از آن هم مرحله دوم با مراجعه به درب منازل شروع می شود.

۳ مهر ۱۳۹۵
منبع : دانا