شهروندخبرنگار تهران؛

پارکبان ها هنوز پول می گیرند!

علیرغم اینکه پليس راهور پايتخت بیان کرده است مردم نبايد به صورت دستي پولي بابت پارك حاشيه خودرو پرداخت كنند هنوز در خیابان های تهران پارکبان ها پول دریافت می کنند.

منبع : باشگاه خبرنگاران