به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس:

برگزاری باشکوهترین گردهمایی هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان همدان

دومین برنامه فرهنگی و ورزشی هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان همدان در قالب همایش پیاده روی خانوادگی و به مناسبت هفته دفاع مقدس و بزرگداشت سردار رشید اسلام شهید حسین همدانی برگزار شد.

منبع : دانا