شوخی پوتین در کارخانه اسلحه‌سازی

رئیس جمهور روسیه در هنگام بازدید از یک کارخانۀ اسلحه‌سازی در این کشور، با یکی از کارگران مزاح کرد.

منبع : باشگاه خبرنگاران