اظهارات شفاف کارگردان هالیوود در مورد آمریکا و تاریخ حضورش در منطقه ‌نوشت

الیوور استون کارگردان معروف هالیوود در گفت‌و‌گو با میدل ایست‌آی تاریخ حضور آمریکا در منطقه و آثار آن را برشمرد.

منبع : دانا