بشقاب پرنده عظیم در نزديكى خورشيد

تصاوير ناسا نشان مى دهند كه در سال 2011, 2012, و 2016 يك سفينه فضايى عظيم مادر چهار شاخه‌اى از خورشيد ديدار کرده است.

منبع : میزان