جدول/ قیمت جدیدترین تبلت‌های سایز بزرگ

آنچه در زیر قیمت جدیدترین انواع تبلت‌های سایز بزرگ موجود در سطح بازار تهران است؛

۳ مهر ۱۳۹۵
منبع : مشرق