تصویری متفاوت از نوه‌داری عارف

پسر محمدرضا عارف تصویری از پدرش را در حال شیر خشک دادن به نوه‌اش منتشر کرده‌است.

۳ مهر ۱۳۹۵
منبع : آفتاب