سخنرانی احساسی جوان مبارز بحرينی در حضور رهبر انقلاب

احمد حسن حجیری از مبارزان بحرین در حضور رهبر انقلاب سخنرانی احساسی کرد.

منبع : باشگاه خبرنگاران