سایه سنگین بی تدبیری که یک سال و نیمه شد؛

تجمع اعتراض آمیز نوجوانان راوری به تعطیلی مجموعه ورزشی شهید آبادیجو

بعد از گذشت یک سال و اندی از تصمیم آموزش و پرورش راور مبنی بر تعطیلی مجموعه ورزشی شهید آبادیجو، متاسفانه حرکت مناسبی صورت نگرفته و هزینه های میلیونی آن که حق مردم و بخصوص جوانان و نوجوان این دیار است نادیده گرفته شده است و در عین بلااستفاده بودن روز به روز مستهلک می شود.

منبع : دانا