بلعیدن بز کوهی توسط مار غول پیکر پیتون

مردم روستایی در هند وقتی رسیدند که مار پیتون ۶ متری بز کوهی را کاملا بلعیده بود.

۱ مهر ۱۳۹۵
منبع : باشگاه خبرنگاران