بازپس گیری چند روستا از گروهک تروریستی داعش

در این فیلم بازپس گیری چند روستا از تصرف گروهک تروریستی تکفیری داعش توسط نیروهای دولتی عراق را مشاهده می کنید.

منبع : باشگاه خبرنگاران