نمایشی که در شب‌های کرمان طلوع کرد؛

آفتابی که راوی هبوط آدم تا عروج مدافعان حرم است

چندی است که شبهای کرمان با آفتاب طلوع می کند؛ “روایت آفتاب” از هبوط آدم تا عروج مدافعان حرم و ظهور را به تصویر می کشاند.

منبع : دانا