باید به جوانان اعتماد کرد؛

اجاق سید کریم در پاسارگاد الگویی برای توسعه گردشگری در ایران

مجتبی حسینی از جوانانی است که توانسته به کمک جمعی از دوستانش، خانه 80 ساله پدر بزگش(سید کریم) را به یک اقامتگاه بومی گردی به نام اجاق سید کریم تبدیل کند و حالا این گردشگرها هستند که کوبه این خونه قدیمی رو می کوبند.

۳۱ شهریور ۱۳۹۵
منبع : دانا