شهروندخبرنگار تهران؛

سرقت از صندوق صدقات در خیابان ظفر

معتادان کارتون خواب با سرقت از صندوق صدقات کسب درآمد می کنند.

منبع : باشگاه خبرنگاران