محل عجیب نگهداری زباله در شمال بیروت

در تصویر زیر حجم انبوهی از زباله را در میان خیابان‌های شهر جدیده لبنان که در شمال بیروت قرار دارد مشاهده می‌کنید.

۳۱ شهریور ۱۳۹۵
منبع : آفتاب