موتور عجیب تک چرخ

این وسیله نقلیه تک چرخ که با نام اسب جنگی معروف شده می‌تواند همراه سوارش با سرعت تقریبی 98.4 کیلومتر بر ساعت حرکت کند.

۳۱ شهریور ۱۳۹۵
منبع : مشرق