از مسابقه پرنده ها در اندونزی تا لباس عجیب گروه موسیقی در بولیوی

دور دنیا در 10 تصویر

تصاویر برگزیده جهان در روزی که گذشت را می توانید یکجا مشاهده کنید.

منبع : میزان