هستی مهدوی فر بازیگر جوان در پردیس کوروش

عکس های جدیدی از هستی مهدوی فر بازیگر جوان کشورمان در پردیس کوروش آماده شده است که در ادامه آنها را مشاهده می کنید.

منبع : بولتن