کارآفرینی با استفاده از مشاغل خانگی

مشاغل خانگی یکی از راه‌های کارآفرینی برای بانوان است.

۲۹ شهریور ۱۳۹۵
منبع : باشگاه خبرنگاران