يا رب اين شاخه گل از شش جهتش دار نگاه / اين دعا كردم و از شش جهت آمين آمد

شعرخوانی مرحوم شهریار در حضور رهبر معظم انقلاب در تبريز را مشاهده می کنید.

منبع : باشگاه خبرنگاران