استقبال از ورود پيکر سه شهيد مدافع حرم به مشهد

پيکر مطهر سه شهيد مدافع حرم مورد استقبال مردم مشهد قرار گرفت.

۲۵ شهریور ۱۳۹۵
منبع : باشگاه خبرنگاران