کاریکاتور/ خودکشی کن!

رئیس مرکز فوریت هاى اجتماعى سازمان بهزیستى کشور: ناامیدى مهم ترین علت خودکشى در جامعه است.

۲۳ شهریور ۱۳۹۵
منبع : آفتاب