کاخ رویایی کریس در جزیره مادریا

ستاره پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا مجموعه تفریحی و مسکونی رویایی در حاشیه جزیره مادریا ساخته و افتتاح کرده است.

۲۱ شهریور ۱۳۹۵
منبع : فارس