آتش سوزی در اسپانیا‎ (عکس)

آتش سوزی گسترده در نزدیکی شهر آلیکانته اسپانیا، هزاران نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است.

۱۸ شهریور ۱۳۹۵
منبع : عصر ایران