افزایش تعداد کودکان کار در نوار غزه

نرخ بیکاری در غزه به 45 درصد رسیده و باعث شده است تا بسیاری از کودکان در این باریکه به دنبال درآوردن پول و کمک خرج خانواده ترک تحصیل کنند.

منبع : باشگاه خبرنگاران