اولین روز فیلم‌برداری سریال آئینه عبرت ۱۳۶۵

آینه عبرت مجموعه‌ای تلویزیونی با موضوع مواد مخدر بود که در دو سری سال ۱۳۶۵ در ۵ قسمت و سری سال ۱۳۶۸برای شبکه یک ساخته شد.

۱۷ شهریور ۱۳۹۵
منبع : مشرق