پدربزرگ جلاد انگلیسی داعش:روح او مرده و فیلم

پدربزرگ کودک جلاد جدید گروه تروریستی تکفیری داعش در مصاحبه با رسانه های این کشور تاکید کرد که از مشاهده عملیات اعدام افراد بی گناه توسط نوه اش بشدت شوک زده شده است.

منبع : مشرق