عکس و امضا رونالدو با هوادارانش

فیلمی از عکس و امضا رونالدو با هوادارانش را مشاهده می کنید.

۱۶ شهریور ۱۳۹۵
منبع : باشگاه خبرنگاران