«این‌جا کسی نمی‌میرد» به هنروتجربه می‌آید

« اینجا کسی نمی میرد» هم زمان با روز ملی سینما در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران خود را آغاز می کند.

۱۶ شهریور ۱۳۹۵
منبع : عصر ایران